Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Ilustracja do programu prewencyjnego "Zdobądź Dyplom PIP"

Szanowni Państwo, 

informujemy, że w dniu 16 lipca b.r. odbędzie się, w formie on-line, szkolenie dla pracodawców, w ramach programu prewencyjnego "Zdobądź Dyplom PIP"

Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

1. Podstawy prawne BHP – omówienie najważniejszych przepisów i regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym obowiązków pracodawców i pracowników.
   
2. Identyfikacja i ocena ryzyka zawodowego – metody identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy oraz sposoby oceny i minimalizacji ryzyka zawodowego.

3. Organizacja stanowisk pracy – zasady ergonomii i organizacji pracy w celu zapewnienia bezpiecznych i zdrowych warunków dla pracowników.

4. Procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych – opracowanie i wdrożenie procedur postępowania w razie wypadków przy pracy i innych sytuacji kryzysowych.

5. Szkolenia i edukacja pracowników – znaczenie regularnych szkoleń i podnoszenia świadomości pracowników na temat bezpieczeństwa pracy.

6. Najlepsze praktyki w zakresie BHP – przykłady skutecznych działań prewencyjnych i wdrożonych programów poprawiających bezpieczeństwo w różnych branżach.

7. Prawo pracy i legalność zatrudnienia – omówienie kluczowych zagadnień z zakresu prawa pracy, w tym obowiązków pracodawcy oraz praw pracownika. Poruszone zostaną również kwestie związane z legalnością zatrudnienia, aby uczestnicy mogli lepiej zrozumieć, jak prawidłowo zatrudniać pracowników i unikać potencjalnych problemów prawnych.

Szkolenie poprowadzą doświadczeni eksperci z zakresu prawa pracy oraz przepisów BHP, którzy chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania uczestników oraz podzielą się swoimi doświadczeniami i wiedzą praktyczną.

Szczegóły wydarzenia:

Data wydarzenia:
od 16 lipca 2024, godz. 10:00
do 16 lipca 2024, godz. 13:00

Strefa czasowa: (UTC+01:00)
MS TEAMS

Szkolenia

Online

Udostępnij:

Weź udział

Najbliższe wydarzenia

Szukaj

Logo PIP

Menu