Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Kontakt

Sprawdź odpowiedzi na najpopularniejsze pytania

Jak złożyć skargę?

Twój pracodawca naruszył przepisy prawa pracy? Jako pracownik masz prawo do dochodzenia swoich praw przed sądem pracy. Możesz również złożyć skargę do Państwowej Inspekcj ...

Dowiedz się więcej

Zgłoś wypadek

Infolinia wypadkowa dla Województwa warmińsko-mazurskiego w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie: tel.: (89) 524 14 27 Numery bezpośrednie telefonów ...

Dowiedz się więcej

Chcesz się z nami skontaktować?

Porady prawne telefoniczne:

Bezpłatne porady prawne z zakresu prawa pracy udzielane są telefonicznie pod numerami telefonów:

w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Porady prawne osobiste:

Bezpłatne porady prawne osobiste udzielane są pracownikom i pracodawcom:

W siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie:

*W celu uzyskania porady prawnej w siedzibie OIP w Olsztynie w poniedziałek w godz. 15.30 -18.00 zalecana jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod numerem 89 527 42 75.

W siedzibie Oddziału w Elblągu:

W siedzibie Oddziału w Ełku:

Dodatkowe formy porad:

Bezpłatne porady w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy (np. budownictwo) udzielane są także telefonicznie przez inspektora pracy OIP Olsztyn
w poniedziałki w godz. 10.00 – 12.00 pod numerem 781 202 482.

Porady prawne elektroniczne:

* Pouczenie: Zgodnie z art. 63 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

Oznacza to, że treść kierowanej do Państwowej Inspekcji Pracy korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

  1. osoby, od której pochodzi (jej imienia i nazwiska),
  2. adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) tej osoby,
  3. przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Brak powyższych danych spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania.
Pisma anonimowe nie będą rozpatrywane.

 

Główny Inspektorat Pracy

Bezpłatne porady prawne udzielane są również przez Główny Inspektorat Pracy od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 15.00 pod numerami telefonu:

(Koszt połączenia zależny jest od stawek operatora telekomunikacyjnego. Koszty naliczane są od momentu połączenia z infolinią, tj. również za czas oczekiwania)

Szukaj

Logo PIP

Menu