• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

28.04.2023

Webinarium "Praca zdalna. Aspekty prawa pracy, ubezpieczeniowe i podatkowe" - Olsztyńskie Forum Administracji dla Biznesu - 27.04.2023 r.

W ramach współpracy pomiędzy: Okręgowym Inspektoratem Pracy w Olsztynie, olsztyńskim oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Izbą Administracji Skarbowej w Olsztynie powstało Olsztyńskie Forum Administracji dla Biznesu. Celem powstania Forum było stworzenie platformy współpracy i współdziałania organów administracji, na rzecz podnoszenia wśród podmiotów powierzających pracę, świadomości i kultury przestrzegania przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz obowiązków podatkowych. W bieżącym roku zaplanowano 4 webinaria w ramach działalności Forum. Pierwsze z nich pt. "Praca zdalna. Aspekty prawa pracy, ubezpieczeniowe i podatkowe", odbyło się 27 kwietnia 2023 r. 

DSC03464Podczas webinarium zostały omówione następujące zagadnienia:

  • „Praca zdalna w świetle znowelizowanych przepisów kodeksu pracy” – przedstawiciel OIP Olsztyn
  • „Wpływ przepisów o pracy zdalnej na rozliczenia podatkowe” – przedstawiciel Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie
  • „Świadczenia z ubezpieczenia społecznego związane z wypadkami przy pracy (zdalnej)” – przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie.

Udział w spotkaniu wzięło ponad 200 osób - m. in. przedstawiciele powiatowych urzędów pracy, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP, instytucji związanych z rolnictwem, przedsiębiorcy, stowarzyszenia pracodawców.

DSC03469
 

 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne