• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

20.04.2023

Szkolenia dla pracodawców, pracowników i cudzoziemców w Powiatowych Urzędach Pracy

W marcu i kwietniu 2023 r. inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie: nadinspektor pracy Agnieszka Dymek oraz starszy inspektor pracy Jan Godzwon wraz z młodszym specjalistą – tłumaczem języka ukraińskiego Panią Iwoną Onufrijuk z Głównego Inspektoratu Pracy, w ramach realizacji kampanii „Legitna praca” oraz działań prewencyjno-promocyjnych na rzecz wykonywania przez obywateli Ukrainy legalnej pracy na terytorium RP, przeprowadzili szkolenia dla pracodawców, pracowników i osób poszukujących pracę.  30 marca 2023 r. odbyły się szkolenia w Powiatowym Urzędzie Pracy w Działdowie oraz w Filii PUP w Lidzbarku, natomiast 11 kwietnia 2023 r. - w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mrągowie. Starszy inspektor pracy Jan Godzwon przeprowadził szkolenie, w zakresie legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej obywateli polskich. Inspektor pracy zapoznał słuchaczy z obowiązującymi przepisami regulującymi kwestię podejmowania pracy w ramach umów opartych o przepisy kodeksu pracy oraz świadczeniem pracy w ramach umów cywilnoprawnych. Koordynator Sekcji Legalności Zatrudnienia Agnieszka Dymek poprowadziła prelekcję dla obywateli Ukrainy, w zakresie legalności pracy na terytorium RP, w tym zmian przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zdjęcie WhatsApp 2023-04-14 o 10.45.55
 

Prowadzenie szkolenia w sali doradztwa Powiatowego Urzędu Pracy w Działdowie z osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy w ramach Kampanii "LEGITNA PRACA". W ramach szkolenia zapoznano słuchaczy z przepisami dotyczącymi ubezpieczenia społecznego i obowiązkowi podlegania ubezpieczeniom społecznym.

 W trakcie szkolenia słuchacze zadawali szereg pytań z zakresu legalności zatrudnienia oraz innych przepisów w zakresie ochrony wynagrodzenia, macierzyństwa czy pracy zdalnej. W trakcie szkolenia zainteresowanym oraz słuchaczom udostępniono szereg materiałów dydaktycznych i informacyjnych, dotyczących problematyki szkoleniowej oraz innych dotyczących zarówno pracowników jak i zleceniobiorców, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W szkoleniach uczestniczyło w sumie 140 osób, w tym 30 obywateli Ukrainy.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne