• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

24.04.2023

IV Spotkanie z cyklu Nauki i Praktyki pt. "Ochrona socjalna w zatrudnieniu"

W dniu  21 kwietnia 2023 r. – w ramach IV Spotkania z cyklu Nauki i Praktyki pt. "Ochrona socjalna w zatrudnieniu" odbyła się konferencja  współorganizowana z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz olsztyńskim oddziałem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Spotkanie odbyło się w formie hybrydowej i podzielone zostało na dwa panele. W pierwszej części konferencji zaproszeni prelegenci przedstawili następujące zagadnienia:

  • „Właściwość zatrudnienia pracowniczego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego” – Bohdan Bieniek, sędzia Sądu Najwyższego Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
  • „Minimalne wynagrodzenie za pracę jako instrument zapewnienia bezpieczeństwa socjalnego w zatrudnieniu” – dr Katarzyna Bomba, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
  • „Rola i zakres uprawnień ZUS w ustalaniu obowiązku ubezpieczenia społecznego” – Maria Łaba, radca prawny Zakład Ubezpieczeń Społecznych o/Olsztyn;
  • „Udział Państwowej Inspekcji Pracy w ochronie wynagrodzenia za pracę” – dr Łukasz Sztych, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie.

IMG3114
W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty „Ochrona socjalna w zatrudnieniu” dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach realizacji kampanii „Legitna praca”. Studenci, w kilkuosobowych grupach, pod okiem specjalistów: dr Katarzyny Jaworskiej (UWM w Olsztynie), starszego inspektora pracy Jacka Żerańskiego (OIP Olsztyn) oraz inspektora kontroli Zbigniewa Jażdżewskiego (ZUS oddział w Olsztynie), w oparciu o przygotowany wzór protokołu kontroli mieli za zadanie zidentyfikować nieprawidłowości w obszarze prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wskazać ich podstawy prawne oraz zakwalifikować czyny będące wykroczeniem bądź przestępstwem.

IMG3137
 GIP Przejdź do GIP Porady prawne