• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

03.04.2023

Spotkanie przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

W dniu 31.03.2023 r. w siedzibie Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie odbyło się kolejne z cyklicznych spotkań, w ramach współpracy pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy i Państwową Inspekcją Sanitarną, w zakresie wspomagania pracodawców w realizacji obowiązków dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony pracowników narażonych na działanie czynników rakotwórczych lub mutagennych.  Spotkania z przedstawicielami obu instytucji organizowane są co najmniej raz na kwartał, celem wymiany informacji o istotnych zagrożeniach występujących w środowisku pracy, w tym w szczególności dotyczących czynników rakotwórczych i mutagennych oraz podejmowania wspólnych działań w odpowiednich sektorach gospodarki. Podczas spotkania, w którym z ramienia Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie uczestniczyli: Tomasz Kawałko, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru w Olsztynie oraz inspektor pracy Aneta Parfianowicz, podsumowano dotychczasowe działania obu instytucji w przedmiotowym zakresie oraz omówiono tematykę i zakres wzajemnej współpracy w 2023 r.

WSSE 31.03.2023
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne