• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

23.03.2023

Szkolenie dla przyszłych pracodawców w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Elblągu

W dniu 21.03.2023 r. w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Elblągu w ramach zajęć warsztatowych "Własna firma" odbyło się szkolenie,  zorganizowane przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Elblągu.  Seminarium skierowane było do osób planujących rozpocząć własną działalność gospodarczą. Szkolenie poprowadził nadinspektor pracy Paweł Parfianowicz, Kierownik Oddziału PIP w Elblągu i  przedstawił następujące zagadnienia: rodzaje umów o pracę, wynagrodzenie minimalne, czas pracy, urlopy wypoczynkowe, legalność zatrudnienia, odpowiedzialność wykroczeniowa i karna ,badania lekarskie, szkolenia bhp, ocena ryzyka zawodowego, wyposażenie w odzież roboczą i środki ochrony zbiorowej i indywidualnej. Prowadzący omówił także zadania i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz innych organów nadzoru nad warunkami pracy.  W zajęciach uczestniczyło 13 osób (bezrobotnych). W czasie zajęć uczestnikom rozdano wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy.

PP 21.03.2023 EB2
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne