• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

03.03.2023

Program prewencyjny „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym”

Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie serdecznie zaprasza pracodawców małych i średnich przedsiębiorstw do udziału w programie prewencyjnym „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym”.

Celem programu jest m.in.:

  • popularyzacja prawidłowej oceny ryzyka zawodowego jako kluczowego elementu zarządzania bezpieczeństwem w pracy i prewencji wypadkowej,
  • dążenie do zmiany podejścia odbiorców programu względem oceny ryzyka zawodowego,
  • wskazanie pracodawcom negatywnych skutków i konsekwencji braku przeprowadzenia lub nieprawidłowo przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego,
  • podniesienie poziomu wiedzy oraz praktycznych umiejętności przedstawicieli służb bhp
    z zakładów pracy uczestniczących w programie.
     

Realizacja programu w 5 krokach:

Krok 1: Zgłoszenie. Zgłoś się do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie. Możesz to zrobić listownie, pocztą elektroniczną na adres: janusz.magdalenski@olsztyn.pip.gov.pl  lub osobiście.
Do pobrania -> 
T402 2023 karta zgloszenia.docx

Krok 2: Szkolenie. Zapoznanie z założeniami programu, przekazanie niezbędnej wiedzy nt. zasad szacowania ryzyka zawodowego, identyfikacji zagrożeń w zakładzie pracy, dokumentowania wyników oceny, podejmowania działań na rzecz eliminacji lub ograniczenia ryzyka zawodowego i współdziałania w tym zakresie z pracownikami, a także nt. prawidłowej analizy, ustalania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz eliminowania powtarzalności wypadków.
Termin szkolenia zostanie podany na stronie internetowej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Opolu. Pracodawcy zgłoszeni do udziału w programie zostaną poinformowani osobiście.

Krok 3: Realizacja. Po przeszkoleniu i zgłoszeniu się do programu, pracodawcy identyfikują występujące w zakładach pracy nieprawidłowości w zakresie oceny ryzyka zawodowego i analizy wypadkowości oraz w oparciu o udostępnione materiały do samokształcenia, podejmują działania korygujące.
Inspektorzy pracy oferują pracodawcom specjalistyczną pomoc i udzielają jej przez cały okres realizacji tego etapu programu.

Krok 4: Kontrola sprawdzająca. Po zakończeniu przez pracodawcę działań korygujących inspektor pracy przeprowadza w zakładzie kontrolę sprawdzającą.

Krok 5: Przyznanie zaświadczenia o ukończeniu programu prewencyjnego PIP. Poddanie się kontroli sprawdzającej i jej pozytywny wynik stanowią warunki otrzymania przez pracodawcę Zaświadczenia o ukończeniu programu prewencyjnego Państwowej Inspekcji Pracy.


Udział w programie jest dobrowolny, a pomoc ze strony Państwowej Inspekcji Pracy nieodpłatna.

Zapraszamy do udziału w programie.

fobjectid257385
 

 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne