• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

20.02.2023

Seminarium dla przedstawicieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Olsztynie

17 lutego 2023 r. w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie odbyło się spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Olsztynie oraz seminarium zorganizowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, we współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Olsztynie.

OSPSPHP2
Pierwszą część spotkania rozpoczął Pan Jarosław Kowalczyk, Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie, który przedstawił wszystkim obecnym założenia kampanii Państwowej Inspekcji Pracy pn. „Budowa. STOP wypadkom!” oraz dotychczasowe i zaplanowane działania Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie w tym zakresie, a także przekazał informacje na temat programów prewencyjnych i konkursów prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy.

OSPSPHP3
W kolejnej części spotkania odbyło się seminarium, poświęcone tematyce wypadków przy pracy. Podczas seminarium omówiono następujące zagadnienia:

- „Analiza wypadków przy pracy badanych przez inspektorów Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie w 2022 r.” - Koordynator sekcji wypadkowej OIP Olsztyn

„Postępowanie powypadkowe – najczęściej popełniane błędy podczas sporządzania protokołów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy” – przedstawiciel Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Olsztynie.

OSPSPHP4
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne