• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

10.01.2023

Pracodawco! Pamiętaj o terminie przekazania informacji o substancjach chemicznych o działaniu rakotwórczym

Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie przypomina, że do 15 stycznia należy przekazać coroczną „Informację o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym”. W tym roku zyskujemy jeszcze jeden dzień, bowiem 15 stycznia wypada w niedzielę. Tak więc, ostateczny termin złożenia informacji w tym roku to 16 stycznia 2023 r. Jeżeli pracownicy w zakładzie pracy podczas wykonywania pracy mają kontakt z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, pracodawca ma coroczny obowiązek przekazania właściwemu:

  • państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu

oraz

  • okręgowemu inspektorowi pracy

„Informacji o substancjach chemicznych, ich mieszaninach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym”.

 

Wynika to z przepisu   § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (tekst jedn.; Dz. U.Z 2021 r. poz. 2235).

Przepis ten nakazuje pracodawcy przekazanie właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy:

  • niezwłocznie po rozpoczęciu działalności

oraz

  • corocznie w terminie do dnia 15 stycznia

danych zawartych w rejestrze prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami chemicznymi, ich mieszaninami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym.

 

 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne