• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

18.11.2022

14-18.11.2022 r. - Tydzień bezpieczeństwa w budownictwie

Budownictwo od lat jest branżą, w której dochodzi do największej liczby wypadków przy pracy. Jednocześnie częściej niż w pozostałych działach gospodarki są to wypadki o najpoważniejszych skutkach. Kontrole prac budowlanych potwierdzają wysoki poziom nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa ich wykonywania i wymuszają zaplanowanie oraz przeprowadzenie zintensyfikowanej kampanii na rzecz ograniczenia zagrożeń wypadkowych.  W związku z powyższym w latach 2022-2024 zaplanowano realizację 3-letniej strategii kontroli i prewencji Państwowej Inspekcji Pracy w budownictwie, której celem jest radykalne zmniejszenie występujących zagrożeń wypadkowych przy wykonywaniu prac budowlanych. W ramach działań o charakterze profilaktycznym, mających na celu trwałą poprawę poziomu bezpieczeństwa pracy na polskich budowach, Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie w dniach 14-18.11.2022 r. zorganizował „Tydzień bezpieczeństwa” w budownictwie. W ramach „Tygodnia bezpieczeństwa” inspektorzy pracy podjęli następujące działania:

14.11.2022 r. – starszy inspektor pracy Radosław Żebrowski przeprowadził szkolenie nt. zagrożeń występujących na budowie, dla 60 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie;

IMG2078
 

15.11.2022r. – starszy inspektor pracy – specjalista Piotr Grabowski przeprowadził szkolenie dla 5 podmiotów wykonujących prace na przebudowie układu komunikacji z linią tramwajową w Olsztynie

16.11.2022 r. - starszy inspektor pracy – specjalista Piotr Grabowski przeprowadził szkolenie dla 7 podmiotów wykonujących prace na Budowie nowego przebiegu drogi krajowej S16 Borki Wielkie – Mrągowo

18.11.2022 r. – starszy inspektor pracy Radosław Żebrowski przeprowadził szkolenie dla  podmiotu wykonującego prace na placu budowy Pstrowskiego - Obiegowa w Olsztynie.

Tematyką szkoleń objęto przede wszystkim: zagrożenia na budowie, zagrożenia związane z pracą w wykopach, zagrożenia związane  z pracą na wysokości, zagrożenia związane z użytkowaniem maszyn do robót ziemnych, z uwzględnieniem prac transportowych czy prace przy robotach szczególnie niebezpiecznych.

W sumie, w szkoleniach uczestniczyło 13 podmiotów, w tym 37 pracowników.

17 listopada 2022 r. o godzinie 10.00, na terenie na terenie Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach "Tygodnia bezpieczeństwa" odbyło się posiedzenie Warmińsko-Mazurskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Olsztynie. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady - przedstawiciele instytucji, związanych z branżą budowlaną. Pan Tomasz Kawałko, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie, przywitał wszystkich obecnych oraz omówił aktualnie podejmowane działania oraz zaplanowane w najbliższym czasie, w zakresie poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie, a także podsumował dotychczasowe działania prewencyjne i kontrolne, podjęte przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie. Przedstawił założenia 3-letniej kampanii Państwowej Inspekcji Pracy „Budowa.STOP Wypadkom!”.

IMG2095
Starszy inspektor pracy Radosław Żebrowski omówił działania organizacyjno-prewencyjne w budownictwie, przeprowadzone przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie w 2022 r. Podsumował również działania kontrolno-nadzorcze w 2022 r. oraz przedstawił przyczyny i skutki wypadków przy pracy w budownictwie, zaistniałych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

IMG2101
Prof. Robert Wójcik przedstawił prezentację „Nieniszczące badania konstrukcji” i opowiedział o badaniach prowadzonych przez pracowników Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli. 

IMG2103
Druga część spotkania miała charakter wizytacji Katedry Fizyki Budowli. Członkowie Rady mieli okazję zwiedzić m. in. pomieszczenie do badania wełny skalnej i laboratorium ochrony budowli przed wilgocią. Gospodarz posiedzenia – prof. Robert Wójcik – zaprezentował uczestnikom spotkania urządzenia i maszyny, ułatwiające działalność Katedry np. robota do badań podwodnych, maszynę badającą skład pierwiastków czy miernik do badania wilgotności.

IMG2123
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne