• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

02.11.2022

Ogólnopolska kampania Państwowej Inspekcji Pracy pn. "Legitna praca"

W trosce o młodych pracowników Państwowa Inspekcja Pracy zaczęła w 2022 r. ogólnopolską kampanię społeczną „Legitna praca”. Jest ona adresowana przede wszystkim do uczniów i studentów, młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.

CELE KAMPANII:

Upowszechnianie wiedzy o przepisach prawa pracy dot. zatrudniania.

Kształtowanie świadomości zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy.

Informowanie o możliwościach skorzystania z pomocy merytorycznej udzielanej przez Państwową Inspekcję Pracy przy eliminowaniu nieprawidłowości w zatrudnieniu.

Tworzenie kultury bezpieczeństwa wśród młodych pracowników, poprzez kreowanie postaw i wartości związanych z eliminowaniem ryzyka zawodowego.

Szczegóły kampanii pod adresem: https://www.prawawpracy.pl  

Legitna praca 2
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne