• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

24.10.2022

Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie na Targach Pracy

W dniu 19.10.2022 r. odbyły się Targi Pracy i Edukacji ,zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu, natomiast 21.10.2022 r. odbyły się IV Olsztyńskie Targi Pracy, zorganizowane Miejski Urząd Pracy w Olsztynie.  Targi były adresowane głównie do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz osób poszukujących pracy. We wszystkich wydarzeniach uczestniczyli pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, organizując punkty informacyjno-promocyjne z wydawnictwami PIP, w tym dotyczącymi zatrudniania młodocianych oraz legalności i form zatrudnienia.

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne