• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

07.10.2022

Konkurs "Bezpiecznie od startu"

W dniu 6 października 2022 r. odbył się etap regionalny XX edycji konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych ,,Bezpiecznie od startu”. Organizatorem konkursu na etapie regionalnym jest Warmińsko-Mazurska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości wraz ze zrzeszonymi w niej cechami, Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie oraz Kuratorium Oświaty.

Do konkursu przystąpiło 15 pracowników młodocianych z 3 cechów rzemieślników i przedsiębiorców z miejscowości Lubawa, Ostróda i Braniewo.  Uczestnicy konkursu rozwiązywali test składający się z 35 pytań z zakresu: prawa i technicznego bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz zasad udzielania pierwszej pomocy, a następnie 6 osób, które uzyskało z ww. testu największą liczbę punktów, odpowiadało dodatkowo na pytania komisji konkursowej. Suma punktów uzyskanych z testu pisemnego oraz egzaminu ustnego decydowała o ostatecznej lokacie.

Laureatom konkursu wręczono ufundowane przez organizatorów atrakcyjne nagrody, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy uczestnictwa w konkursie. Nagrody ufundowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie wręczył dr Łukasz Sztych Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych w Olsztynie

Zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca na szczeblu wojewódzkim – Mikołaj Strózik z  Lubawy i Bartłomiej Bereda z Braniewa, będą reprezentować nasze województwo w etapie ogólnopolskim konkursu, który odbędzie się 20.10.2022 r. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.GIP Przejdź do GIP Porady prawne