• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

16.09.2022

Zawody bhp dla zakładów pracy z Ełku i Olecka

W dniu 15.09.2022 r. na terenie Parku Naukowo-Technicznego odbyły się Międzyzakładowe Zawody BHP, pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Ełku oraz Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie.  W rywalizacji udział wzięły zakłady pracy z Ełku i Olecka. Organizatorem inicjatywy był Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, natomiast współorganizatorami byli: Stocznia Jachtowa Delphia Olecko, Porta KMI Poland Sp. z o.o. Oddział w Ełku, IMPRESS DECOR POLSKA SP. Z O.O. Ełk.

W zawodach rywalizowały 4 pięcioosobowe  zespoły – łącznie 20 osób. Rywalizacja składała się z 4 konkurencji:

1. Wiedza – w tej konkurencji uczestniczył cały zespół, który miał za zadanie rozwiązać test jednokrotnego wyboru, przygotowany przez Państwową Inspekcję Pracy. Nadzór nad tą konkurencją sprawował starszy inspektor pracy – główny specjalista Radosław Zajączkowski.

2. Ratownictwo Medyczne – konkurencja polegała na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności poszczególnych zespołów w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Ratownicy medyczni z placówki medycznej PRO-MEDICA w Ełku przygotowali kilka symulacji odwzorowujących sytuacje, jakie mogą pojawić się w zakładzie pracy. Pierwsza symulacja dotyczyła udzielenia pierwszej pomocy osobie, która doznała zawału serca. Osoby uczestniczące w akcji ratunkowej musiały przeprowadzić wywiad, przystąpić do akcji reanimacyjnej i wezwać specjalistyczną pomoc. W przypadku drugiej symulacji, zawodnicy musieli udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej osobie, która spadła z wysokości.

3. Transport ręczny oraz transport wózkiem widłowym - w tej konkurencji zespoły wykonywały zadania w 5-osobowych składach, natomiast wyznaczona osoba wykonywała zadania w zakresie transportu wózkiem widłowym.

I  część  - transport ręczny:         

Zespoły miały za zadanie przetransportować po wyznaczonej trasie ładunki: paletopojemnik o wadze 200kg, z wykorzystaniem wózka trzykołowego typu „paleciak” o wadze 80 kg; beczkę o wadze 60 kg, drabinę o długości 5m po wyznaczonej trasie, z zachowaniem procedur bezpieczeństwa pracy.

II część - transport z wykorzystaniem wózków spalinowych.

Zespół miał za zadanie przetransportowanie ładunku z wykorzystaniem wózka widłowego spalinowego po wyznaczonej trasie. Jazda wózkiem przodem i tyłem z ładunkiem, przejazd przez zbyt wąskie drzwi.

Do dyspozycji zawodnikom przygotowano paletopojemnik z cieczą oraz skrzynię drewnianą o długości 3,5m

W obu konkurencjach oceniano czas wykonania zadania, płynność jazdy, używanie sygnalizacji dźwiękowej, używanie środków ochrony indywidualnej, stosowanie się do zasad BHP.

W konkurencji obsługi wózków spalinowych szkoły nie brały udziału ze względu na brak uprawnień do obsługi wózków spalinowych. 

Nadzór nad przebiegiem i oceną tej konkurencji sprawował  Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy Pan Radosław Zajączkowski

4. Ochrona przeciwpożarowa

W tej konkurencji zespoły miały za zadanie przebiec z gaśnicą odcinek ok. 40 m, uruchomienie gaśnicy proszkowej, rozwinięcie węży gaśniczych, podłączenie ich do hydrantu, zbicie piłeczki z beczki, wpicie piłki do braki i wtoczenie beczki do bramki przy użyciu strumienia wody.  

Nadzór nad przebiegiem i oceną konkurencji sprawował starszy inspektor pracy – główny specjalista Radosław Zajączkowski, oraz specjalista ds. bhp Michał Remiszewski.

Po zakończeniu zawodów Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie Pan Jarosław Kowalczyk oraz Kierownik Oddziału w Ełku Luiza Chojnowska wręczyli statuetki oraz nagrody rzeczowe kapitanom drużyn oraz zawodnikom. Opiekunowie drużyn wręczyli wszystkim zawodnikom nagrody rzeczowe, ufundowane przez poszczególne zakłady pracy. W Sali konferencyjnej przekazano uczestnikom zawodów ulotki i publikacje Państwowej Inspekcji Pracy.

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne