Spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 14 czerwca 2022 r. w Lidzbarku Warmińskim, odbyło się spotkanie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W spotkaniu, oprócz członków WRDS uczestniczyli: Jarosław Kowalczyk Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie oraz dr Łukasz Sztych Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno – Organizacyjnych w Olsztynie, którzy przedstawili członkom Rady „Strategię funkcjonowania PIP w sytuacji zwiększonego napływu cudzoziemców na terytorium RP w następstwie działań wojennych w Ukrainie”.

WRDS 2