• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

07.06.2022

Konferencja Państwowej Inspekcji Pracy pn. „Niepełnosprawni w środowisku pracy – wyzwanie czy szansa”

Zapraszamy do udziału w konferencji Państwowej Inspekcji Pracy pn. „Niepełnosprawni w środowisku pracy – wyzwanie czy szansa”, organizowanej pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy, w dniu 21 czerwca 2022 r. Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej ZUS w Warszawie przy ul. Szamockiej 3/5. Planowane wydarzenie w formule hybrydowej poświęcone będzie problematyce osób niepełnosprawnych na rynku pracy, promowaniu aktywizacji zawodowej poprzez wymianę doświadczeń oraz kwestii zatrudniania osób niepełnosprawnych. Celem konferencji będzie merytoryczne i praktyczne wsparcie zarówno osób niepełnosprawnych, jak i przedsiębiorców, w budowaniu kultury pracy, w której pracujący z niepełnosprawnościami stanowią ważne ogniwo. Podczas panelu dyskusyjnego szerokie grono zaproszonych prelegentów reprezentujących najważniejsze instytucje publiczne oraz organizacje pozarządowe motywować będzie do przełamania funkcjonujących stereotypów. Podczas wystąpień poruszone zostaną kwestie dotyczące roli państwa w zakresie wsparcia udzielanego osobom niepełnosprawnym na rynku pracy, doświadczeń Państwowej Inspekcji Pracy w tym zakresie oraz wymiaru społecznego funkcjonowania osób niepełnosprawnych w naszym kraju. Pozostając w przekonaniu, iż budowanie właściwych postaw oraz integracja w środowisku pracy i w sferze społecznej jest naszą wspólną sprawą, serdecznie zapraszam do udziału w wydarzeniu. W załączeniu przekazuję program oraz regulamin konferencji. Zgłoszenie chęci udziału w konferencji należy dokonać do 10 czerwca 2022 r. poprzez kliknięcie przycisku  oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Link do konferencji zostanie przesłany na adres poczty elektronicznej wskazanej w formularzu rejestracyjnym. Link będzie aktywny w dniu konferencji.

Konferencja PIP
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne