• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

23.05.2022

„Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym” – webinarium z udziałem ekspertów z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie.

W dniu 20 maja 2022 r. w ramach programu prewencyjnego Państwowej Inspekcji Pracy pn. „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym”, odbyło się webinarium z udziałem ekspertów z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Olsztynie.

Podczas spotkania uczestnikom zostały przedstawione następujące zagadnienia:

  • Sposób  i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, sposób ich dokumentowania oraz eliminowania powtarzalności wypadków  - starszy inspektor pracy-główny specjalista Janusz Magdaleński, Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie;

           1. EZRZ

  • zasady szacowania ryzyka zawodowego, identyfikacji zagrożeń w zakładzie pracy, dokumentowania wyników oceny, podejmowania działań na rzecz eliminacji lub ograniczenia ryzyka zawodowego i współdziałania w tym zakresie z pracownikami – młodszy inspektor pracy Aneta Parfianowicz, Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie;

        2. EZRZ
 

  •  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennych w środowisku pracy, ze szczególnym uwzględnieniem zmian dotyczących klasyfikacji pyłu drewna – młodszy inspektor pracy Aneta Parfianowicz oraz Pani Joanna Olszewska,  Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie.

         3. EZRZ
 

W spotkaniu uczestniczyli m. in.  przedsiębiorcy zajmujący się obróbką drewna, przedstawiciele służby bhp, pracownicy i pracodawcy z województwa warmińsko-mazurskiego.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne