• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

04.04.2022

XXVIII edycja Konkursu „W rolnictwie można pracować bezpiecznej”.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dziennikarzy i osoby publikujące w środkach masowego przekazu do wzięcia udziału w XXVIII edycji Konkursu „W rolnictwie można pracować bezpiecznej”.

Konkurs ma na celu oddziaływanie na poprawę warunków bezpieczeństwa pracy rolników
i ich rodzin poprzez upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach i zasadach bezpiecznej pracy.

XXVII edycja Konkursu poświęcona jest tematyce zapobiegania wypadkom z udziałem maszyn
i urządzeń rolniczych.

Publikacje konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach:

  • artykuły prasowe i internetowe,
  • audycje radiowe,
  • audycje telewizyjne.

Warunkiem udziału w Konkursie jest opublikowanie w okresie od dnia 1 stycznia do dnia
31 grudnia 2022 r
. i przesłanie na adres organizatora najpóźniej w terminie do dnia 13 stycznia 2023 r. co najmniej jednego artykułu lub jednej audycji spełniającej wymagania zawarte w Regulaminie Konkursu: 

https://www.krus.gov.pl/fileadmin/moje_dokumenty/obrazki/Dokumenty/Wydarzenia_2022/konkurs_na_publikacje/Regulamin-XXVIII-konkurs-na-publikacje-2022-zalaczniki.pdf

Więcej informacji na stronie: https://www.krus.gov.pl

plakatXXVIkonkurs2020600
 

 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne