• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

07.03.2022

Handel ludźmi związany z sytuacją na Ukrainie

Aktualna sytuacja na granicy polsko-ukraińskiej daje możliwość uaktywnienia się różnego rodzaju grupom przestępczym, dążącym do osiągnięcia szybkiego zysku poprzez wykorzystanie dramatycznego położenia osób uciekających przed agresją militarną i katastrofą humanitarną. Tło wojenne oraz przemieszczanie się dużych grup uchodźców wymaga szczególnego zwrócenia uwagi na problematykę przestępstw oraz przeciwdziałania postawom patologicznym czy niegodziwemu traktowaniu ludzi. W obliczu tych szczególnych zagrożeń należy skupić się przede wszystkim na grupie dzieci i kobiet mogących stosunkowo łatwo stać ofiarami przestępstwa handlu ludźmi.  W związku z tym Biuro Prezydialne Komendy Głównej Straży Granicznej i Departament Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA wspólnie opracowali merytorycznie i graficznie ulotkę skierowaną do obywateli Ukrainy, przekraczających granicę polsko-ukraińską. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia handlu ludźmi, obywatele Ukrainy, jak również wszystkich innych państw, mogą prosić o pomoc Krajowe Centrum Informacyjno-Konsultacyjne.

handel ludźmi 1
 

Poniżej ulotki dotyczące zagrożenia handlem ludźmi w 3 wersjach językowych:

UA   Ulotka UA.pdf
 

FlagoftheUnitedKingdom3-5.svg   Ulotka EN.pdf
 

2000px-FlagofPolandnormative.svg   Ulotka PL.pdf

Więcej informacji na stronach internetowych:  Departamentu Spraw Międzynarodowych i Migracji MSWiA Komunikat związany z sytuacją na Ukrainie - Portal o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi - Portal Gov.pl oraz Straży Granicznej:https://www.strazgraniczna.pl/pl/pozostale-informacje/handel-ludzmi

 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne