• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

03.03.2022

Razem z Okręgową Izbą Radców Prawnych dla Ukrainy.

W związku aktualną sytuacją na Ukrainie, Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie wraz z Okręgową Izbą Radców Prawych w Olsztynie włączył się w akcję bezpłatnej pomocy prawnej w ramach ustawowych kompetencji, dla obywateli dotkniętych działaniami wojennymi na terenie tego kraju.

Realizacja założonego celu polegać będzie na uruchomieniu cyklicznych, telefonicznych dyżurów prawych w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 9:00 do 11:00 (począwszy od 8.03.2022 r.), podczas których będzie możliwość uzyskania porady prawnej z zakresu prawa pracy, również w języku ukraińskim. Porady udzielane przez inspektorów pracy z Sekcji Legalności Zatrudnienia OIP w Olsztynie będą uzupełnieniem poradnictwa świadczonego w zakresie wykraczającym poza obszar zatrudnienia przez radców prawnych. Osoby zainteresowane uzyskaniem porady prawnej z zakresu prawa pracy mogą kontaktować się w dni dyżurów pod numerem: 663-186-051.

W dniu 3.03.2022 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawych w Olsztynie odbyło się spotkanie z Panią Dziekan OIRP Katarzyną Skrodzką-Sadowską, podczas którego omówiono szczegóły tej wspólnej inicjatywy. Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie dr Łukasz Sztych dostarczył również materiały PIP pomocne przy świadczeniu pomocy prawnej na rzecz cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy.

image1
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne