• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

03.03.2023

Konkurs „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”- edycja 2023

Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie „Najaktywniejszy Społeczny Inspektor Pracy”, organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Celem konkursu, jest promowanie działalności społecznych inspektorów pracy, którzy w ramach pełnionych zadań aktywnie wpływają na poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach oraz ochrony uprawnień pracowniczych.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

I etap wojewódzki – na szczeblu Okręgowego Inspektoratu Pracy,

II etap krajowy – na szczeblu Głównego Inspektoratu Pracy

Uczestnikami konkursu mogą być zakładowi, oddziałowi (wydziałowi) i grupowi społeczni inspektorzy pracy.

Zgłoszenia należy kierować do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie (drogą elektroniczną na adres kancelaria@olsztyn.pip.gov.pl) poprzez złożenie karty zgłoszeniowej wraz z oświadczeniem, które stanowią załącznik do regulaminu konkursu. Zgłoszenia społecznego inspektora pracy dokonuje organizacja związkowa.

Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa 15 maja 2023 r.

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć w regulaminie zamieszczonym poniżej. Informacji udziela także koordynator konkursu w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie – Pani Agnieszka Dąbrowska-Bajorek (nr tel. 89 524 1321 lub agnieszka.dabrowska-bajorek@olsztyn.pip.gov.pl).

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu oraz do udziału w konkursie.

 


Pobierz


GIP Przejdź do GIP Porady prawne