• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

10.09.2021 Artykuł archiwalny

Finał Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie

W dniu 9 września br. odbył się finał Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie. Głównym jej celem jest podnoszenie wiedzy rolniczej oraz kształtowanie aktywnej postawy u młodych rolników. Organizatorem Olimpiady jest Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, natomiast Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie jest jednym ze współorganizatorów oraz fundatorem nagród dla laureatów III i IV miejsca. W pracach komisji konkursowej uczestniczył Andrzej Mitros, inspektor pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie.

Po raz kolejny młodzi rolnicy oraz osoby, które zamierzają prowadzić gospodarstwo rolne, uczniowie i studenci warmińsko-mazurskich szkół i uczelni rolniczych wzięli udział w konkursie z wiedzy rolniczej, ochrony środowiska i BHP. Olimpiada została przeprowadzona w dwóch etapach: powiatowym i wojewódzkim. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 57 osób z województwa warmińsko-mazurskiego. Etap wojewódzki rozpoczął się testem czterdziestu pytań z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, organizacji i zarządzania gospodarstwem, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ekonomicznej eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych, zasad podatku VAT, rozwoju przedsiębiorczości, bezpiecznej pracy przy obsłudze maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych, zasad bezpiecznej obsługi zwierząt i wykonywania prac polowych oraz ustnego składającego się z 4 pytań z wylosowanych zestawów. W drugim etapie finałowej rywalizacji zawodnicy musieli odpowiedzieć na 4 pytania z wylosowanych zestawów m.in. dotyczących działalności rolniczej i zmiany kierunku działania gospodarstwa rolnego. W walce o pierwsze miejsce młodzi ludzie wykazali się głęboką wiedzą i doświadczeniem.

Zwycięzcami olimpiady zostali:

I miejsce – Mateusz Witek -  powiat kętrzyński

II miejsce – Janusz Juniewicz – powiat elbląski

III miejsce – Natalia Rumian – powiat braniewski

IV miejsce – Jacek Wieczorek – powiat lidzbarski

V miejsce – Andrzej Mikulewicz – powiat iławski

VI miejsce – Krzysztof Gostkowski – powiat nidzicki

Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie reprezentował Jarosław Kowalczyk, Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie, który na zakończenie pogratulował uczestnikom szerokiego zakresu wiedzy a laureatom wręczył nagrody. Z myślą o młodych producentach rolnych Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie zorganizował stoisko informacyjno-konsultacyjne, na którym uczestnicy mogli zaopatrzyć się w broszury i ulotki z zakresu prawa pracy, legalności zatrudnienia czy przepisów bhp. Stoisko było też doskonałą okazją do promocji kampanii Europejskiego Urzędu ds. Pracy dotyczącej pracy sezonowej „Rights for all seasons – Prawa przez cały rok”.GIP Przejdź do GIP Porady prawne