• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

16.07.2021 Artykuł archiwalny

Kampania "Patent na pierwszą pracę"

Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, w okresie tegorocznego sezonu wakacyjnego, uruchomił kampanię informacyjo-edukacyjną, która z racji charakteru regionu, w którym była organizowana, przyjęła żeglarską nazwę „Patent na pierwszą pracę”. Kampania skierowana została do młodzieży szkolnej i akademickiej podejmującej pracę sezonową na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, jak również do przedsiębiorców i pracodawców zatrudniających lub w przyszłości zamierzających powierzać pracę osobom młodym. Miała ona na celu upowszechnienie wiedzy o przepisach prawa pracy przy zatrudnianiu, w szczególności o uprawnieniach i obowiązkach związanych z określonymi rodzajami umów, czasem pracy, wynagrodzeniem oraz zagrożeniami zawodowymi, które mogą wystąpić podczas wykonywania pracy. W ramach kampanii w miejscowościach turystycznych na terenie Warmii i Mazur pojawiły się specjalne stoiska przy których można było skorzystać z pomocy ekspertów Państwowej Inspekcji Pracy. W dniu 26.06.2021 r. pracownicy OIP uczestniczyli w festynie garnizonowym "Powitanie Wakacji" w Węgorzewie. Podczas tego wydarzenia, przy mobilnym stoisku PIP przekazywali ulotki i broszury z zakresu prawa pracy i bhp oraz udzielali porad, dotyczących przepisów prawa pracy. W dniach 8 lipca na plaży miejskiej w Olsztynie oraz 15 lipca na centralnym placu w Mikołajkach funkcjonowały podobne stoiska mobilnego poradnictwa prawnego z broszurami i ulotkami.GIP Przejdź do GIP Porady prawne