• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

30.06.2021 Artykuł archiwalny

Szkolenie "Zdobądź Dyplom PIP"

W dniu 29 czerwca br. odbyło się, w formie on-line, spotkanie organizacyjno-szkoleniowe dla pracodawców mikroprzedsiębiorstw, w ramach realizacji programu prewencyjnego "Zdobądź Dyplom PIP". Podczas spotkania starszy inspektor pracy – specjalista Piotr Grabowski przedstawili założenia i cele projektu, omówił zasady prowadzenia programu oraz metodykę jego realizacji. Podczas szkolenia inspektor pracy omówił ideę programu opartą na zasadzie samokontroli oraz poinformował pracodawców, że przy pomocy przygotowanych przez PIP narzędzi (m.in. Listy kontrolnej z komentarzem) i pomocy inspektora pracy jako eksperta, będą mogli zidentyfikować występujące w zakładzie problemy i nieprawidłowości, a także ocenić ich skalę oraz określić sposoby i terminy ich likwidacji. Następnie inspektor pracy zapoznał pracodawców z przepisami z zakresu prawnej ochrony pracy, w tym m. in. z zagadnieniami dotyczącymi umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, czasu pracy, wynagrodzenia za pracę, urlopów wypoczynkowych. W kolejnej części spotkania omówiona została tematyka dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczestnicy uzyskali wiedzę z zakresu profilaktycznych badań lekarskich, szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, występujących w zakładach czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych oraz oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. Pracodawcy aktywnie uczestniczyli w szkoleniu zadając liczne pytania dotyczące prowadzenia działalności zgodnie z przepisami prawa pracy. Kolejnymi etapami programu będą samokontrole pracodawców w ich zakładach pracy. Program kończy wręczenie „Dyplomu PIP” pracodawcom, którzy prawidłowo zidentyfikowali i usunęli problemy i nieprawidłowości, a po kontroli PIP nie stwierdzono u nich rażących nieprawidłowości.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne