• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

27.04.2023

28 kwietnia - Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.

28 kwietnia przypada ustanowiony przez Międzynarodową Organizację Pracy Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, który ma na celu zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo pracowników oraz zachęcenie zarówno pracodawców, jak i osób zatrudnionych do podejmowania działań ograniczających zagrożenia w miejscu pracy oraz przyczyniających się do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych na całym świecie.

Równolegle, Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC) świętuje tego dnia Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych w celu upamiętnienia tych, którzy stracili życie lub zostali poszkodowani w wypadkach przy pracy, albo ucierpieli w wyniku chorób zawodowych.

Hasłem tegorocznego Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy jest: "Bezpieczna praca podstawowym prawem każdego pracownika". 

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy to także okazja do przypominania o stanie warunków pracy i promowania działań na rzecz kształtowania kultury bezpieczeństwa.

W roku 2022, na terenie województwa warmińsko-mazurskiego życie straciło 23 pracowników. Województwo warmińsko-mazurskie znajduje się na 2 miejscu pod względem najwyższego wskaźnika wypadkowości.

Dominującą grupą wydarzeń powodujących urazy było zderzenie z/uderzenie w nieruchomy obiekt (32,1%). Nieprawidłowe zachowanie się pracownika było przyczyną 61 % wypadków przy pracy. 79,3 % poszkodowanych w wypadkach przy pracy doznało urazu kończyn (opracowanie własne na podstawie danych GUS)

Skuteczna i zakrojona na szeroką skalę prewencja prowadzona przez organy inspekcji pracy na wszystkich poziomach, zapobiega zarówno zagrożeniom w środowisku pracy i kształtuje wypracowywanie właściwych postaw u pracodawców i pracowników. Zarówno pierwsze kontrole, jak i programy prewencyjne ( np. „Budowa. Stop wypadkom!”, „Efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym” czy „Zdobądź dyplom PIP”), działania medialne, szkolenia, wydawnictwa i doradztwo pomagają zarówno pracodawcom jak i związkom zawodowym w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy.

Plakat ciop 28.04.2023
 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne