• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

01.03.2023

Konkurs "Buduj bezpiecznie"

Zapraszamy generalnych wykonawców i podwykonawców robót budowlanych, posiadających status pracodawcy, do udziału w konkursie „Buduj bezpiecznie”. Celem  konkursu jest podniesienie stanu bezpieczeństwa w branży budowlanej poprzez upowszechnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na placach budów oraz promowanie wykonawców robót budowlanych, którzy zapewniają swoim pracownikom bezpieczeństwo na stanowiskach pracy, podczas realizacji projektów budowlanych. W konkursie doceniane są ponadstandardowe działania na rzecz bhp podjęte na konkretnym obiekcie budowlanym, wskazanym w zgłoszeniu. Upowszechniane są szczególnie wartościowe, zasługujące na wyróżnienie, dokonania pracodawców, organizujących pracę w sposób bezpieczny. Organizatorem konkursu jest Państwowa Inspekcja Pracy, Partnerem -  Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach:

I etap wojewódzki – na szczeblu Okręgowego Inspektoratu Pracy

II etap krajowy – na szczeblu Głównego Inspektoratu Pracy

Termin składania wniosków do Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie (właściwość ze względu na lokalizację inwestycji) mija 15 maja 2023 roku. Ocenie na etapie wojewódzkim konkursu podlegać będą wyłącznie uczestnicy, którzy na dzień 30 września 2022 roku, osiągną stan robót wykończeniowych (etap przekazywania do użytkowania).

Zachęcamy do udziału w konkursie oraz do zapoznania się z regulaminem konkursu, dostępnym poniżej.


Pobierz


GIP Przejdź do GIP Porady prawne