„DOBRY PRZEPIS NA BEZPIECZEŃSTWO” - kampania w branży mięsnej.

Autor: Wojciech Plewik

W dniach 15 i 29 października 2019 r. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie oraz 17 października 2019 r. br. w inspektoracie pracy w Ełku odbyły się szkolenia, związane z trzyletnią kampanią pod hasłem „Dobry przepis na bezpieczeństwo”, w których uczestniczyli pracodawcy i pracownicy masarni, ubojni oraz przedsiębiorstw branży mięsnej. W trakcie szkoleń omówiono m.in. podstawowe obowiązki pracodawców, związane z zatrudnianiem pracowników oraz ich przygotowaniem do pracy, najczęściej występujące w zakładach przetwórstwa mięsnego, w tym związane z obsługą maszyn i urządzeń, wykonywaniem prac transportowych a także narażeniem pracowników na czynniki niebezpieczne, uciążliwe i szkodliwe dla zdrowia oraz metody ograniczania zagrożeń. Celem tych działań jest przede wszystkim ograniczanie zagrożeń wypadkowych i zawodowych w zakładach branży mięsnej oraz umożliwienie pracodawcom dostosowania swoich przedsiębiorstw do obowiązującego prawa w ramach samokontroli.

Uczestnicy otrzymali bezpłatne materiały informacyjno-szkoleniowe wydane nakładem Państwowej Inspekcji Pracy, w tym listę kontrolną z komentarzem, zawierającą wskazówki do przeprowadzenia samokontroli. Na jej podstawie pracodawcy będą mogli dokonać oceny warunków pracy w prowadzonych przez siebie przedsiębiorstwach i podjąć niezbędne działania naprawcze.

W 2020 r. w całym kraju, będą prowadzone przez inspektorów pracy kontrole pracodawców prowadzących działalność w ww. branży. Pracodawcy, którzy wezmą aktywny udział w programie i podejmą skuteczne działania naprawcze unikną konsekwencji związanych ze stwierdzeniem przez organy kontrolne nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ale przede wszystkim będą mieli możliwość zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy, co niewątpliwe przyczyni się do dalszego rozwoju działalności ich przedsiębiorstw.