Ogólnopolski konkurs plastyczny "Bezpiecznie na wsi"

Autor: Wojciech Plewik

IX Ogólnopolski Konkurs Plastycznego dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”

 

W dniu 17 maja br. w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych na ul. Parkowej 1 w Olsztynie odbył się finał wojewódzki Konkursu Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje” organizowanego jak co roku przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Jest to już dziewiąta edycja. Kierowany jest on do uczniów wiejskich szkół podstawowych. Jego celem jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstw rolnych. Tegoroczna edycja, ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom związanym z wykorzystywaniem w gospodarstwach rolnych maszyn i urządzeń rolniczych.

Jak co roku Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. W tegorocznej edycji w województwie warmińsko-mazurskim wzięło udział 199 szkół podstawowych przysyłając 2322 prace. W drodze eliminacji wojewódzkich, do etapu centralnego zakwalifikowano 96 najlepszych prac plastycznych, po 6 z każdego województwa. Były one ocenione według następujących kryteriów: zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, walory estetyczne pracy oraz oryginalność i pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu.

W trakcie wydarzenia Łukasz Sztych Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych złożył gratulacje i wręczył upominki ufundowane przez OIP Olsztyn, sześciorgu uczestnikom, którzy otrzymali wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych (kl. 0-III i IV-VIII). W swoim wystąpieniu podkreślił rolę PIP w prewencji i edukacji w dziedzinie BHP w rolnictwie oraz wyraził zadowolenie, że co widać po ilości i jakości nadsyłanych prac, konkurs budzi duże i wciąż rosnące zainteresowanie uczestników.

Uroczystą galę finałową zaplanowano na 14 czerwca br. w Centralnej Bibliotece Rolniczej w Warszawie.