• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

13.01.2023

Zgłaszanie wypadków

Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie

Oddział w Elblągu

Oddział w Ełku

Numery telefonów służą wyłącznie do zgłaszania wypadków. Nie są pod nimi udzielane porady prawne, ani żadne inne informacje.


 

Przy zgłoszeniu wskazane jest podanie następujących informacji:
- nazwa i adres pracodawcy,
- gdzie i kiedy wydarzył się wypadek,
- skutki wypadku (rodzaj odniesionych obrażeń),
- status poszkodowanego (pracownik, zleceniobiorca, itp.),
- imię i nazwisko poszkodowanego, wiek, wykonywany zawód,
- krótka informacja o okolicznościach zdarzenia,
- dane do kontaktu z osobami mogącymi udzielić dalszych informacji (pracodawca, służby bhp itp.),
- zgłaszający (imię i nazwisko, zajmowane stanowisko).


GIP Przejdź do GIP Porady prawne