Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 29 stycznia 2024
1:39 minut
Ilustracja do tekstu

Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie zaprasza pracodawców do udziału w programie prewencyjnym „Dyplom PIP”

Realizacja programu w 4 krokach:

 • Krok 1: Zgłoszenie. Pracodawca zgłasza się do Okręgowego Inspektoratu Pracy. Może to zrobić w ciągu całego roku (telefonicznie, listownie, pocztą elektroniczną lub osobiście).
 • Krok 2: Szkolenie. Szkolenia organizowane są przez Okręgowy Inspektorat Pracy. Podczas szkolenia specjalista inspekcji pracy:
 • przekaże wiedzę, jak korzystać z listy kontrolnej z komentarzem,
 • powiadomi uczestników o czasie przeznaczonym na dostosowanie zakładów pracy,
 • określi przybliżony termin przeprowadzenia audytu.​
 • Krok 3: Realizacja. Na podstawie zdobytej wiedzy pracodawca samodzielnie lokalizuje występujące w zakładzie nieprawidłowości, ocenia skalę problemów i zagrożeń, a następnie eliminuje je w określonych terminach. Pozytywny wynik działań pozwala na przystąpienie do audytu.

Przez cały czas realizacji programu prewencyjnego pracodawca może zwrócić się do inspektora pracy o udzielenie wskazówek i fachowej pomocy, co ułatwi realizację programu.

 • Krok 4: Audyt. Inspektor pracy oceni stopień dostosowania zakładu do obowiązujących przepisów. Pozytywna ocena uprawnia do uzyskania Dyplomu PIP.

Na jakie korzyści może liczyć pracodawca?

 • Uzyska wiedzę z zakresu prawa pracy.
 • Pozna zasady organizacji bezpiecznych stanowisk pracy i ochrony zdrowia pracowników wynikające z aktualnych przepisów prawa.
 • Otrzyma pomoc naszych specjalistów przy ustalaniu wymagań prawnych i standardów bhp.
 • Dowie się jakie musi spełnić wymagania, aby prowadzić działalność firmy zgodnie z prawem i uczynić zakład pracy bezpiecznym.
 • Otrzyma możliwość udziału w bezpłatnym szkoleniu, w trakcie którego dowie się jak korzystać z przygotowanych przez nas materiałów.

​Pobierz i wypełnij kartę zgłoszenia do programu „Zdobądź Dyplom PIP”, a następnie prześlij ją na adres mailowy: piotr.grabowski@olsztyn.pip.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres Okręgu.

Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie

ul. Kopernika 29

10-512 Olsztyn

Tel. kontaktowy ws. realizacji programu: 502 877 804

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu