Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 8 marca 2024
1:16 minut
Plakat konkursowy

Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie informuje, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników, organizuje XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci.

Tegoroczna edycja Konkursu została ogłoszona pod hasłem: „BEZPIECZNIE NA WSI MAMY, BO O ZDROWIE DBAMY”. Celem Konkursu jest promowanie wśród dzieci z terenów wiejskich prawidłowych nawyków i zachowań, podczas pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego oraz zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym, upowszechnianym poprzez projekt „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś” i popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu przez ucznia dwuwymiarowej pracy plastycznej, inspirowanej tytułowym hasłem Konkursu. Praca może być wykonana dowolną techniką, ale w obowiązkowym formacie A-3, z materiałów trwałych gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie transportu i przechowywania. Konkurs przebiegać będzie w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim oraz centralnym (ogólnopolskim). Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: I grupa – klasy 0 – 3, II grupa – klasy 4 – 8. Wybrane w eliminacjach regionalnych 102 prace wezmą udział w etapie wojewódzkim Konkursu. Spośród ich autorów Wojewódzka Komisja Konkursowa wyłoni sześciu laureatów, którzy przejdą do etapu centralnego oraz sześcioro dzieci, których prace zostaną wyróżnione. Regulamin konkursu wraz z wymaganymi dokumentami dostępne są na stronie KRUS: https://www.gov.pl/web/krus/konkurs-plastyczny-rozpoczety

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu