Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 25 czerwca 2024
1:28 minut
Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie oraz członkowie Komisji

W dniu 24 czerwca 2024 r., w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, odbyło się VII Spotkanie Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie, działającej przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Olsztynie.

Spotkanie otworzył Okręgowy Inspektor Pracy, Pan Jarosław Kowalczyk, witając wszystkich uczestników, w tym nowych członków Komisji.

Następnie głos zabrał Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych, przewodniczący Komisji, dr Łukasz Sztych. Przedstawił on prezentację, w której omówił dotychczasowe działania Komisji, obejmujące m.in.:
- Zajęcia edukacyjne dla dzieci z obszarów wiejskich, przebywających na koloniach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
- Konkurs „Bezpieczne gospodarstwo rolne” oraz wizytę w gospodarstwie rolnym laureatów etapu ogólnopolskiego Konkursu,
- List do rolników, rodziców i opiekunów dzieci przebywających na obszarach wiejskich, będący wspólną inicjatywą Komisji.

Po prezentacji odbyła się dyskusja członków Komisji na temat sposobów poprawy bezpieczeństwa na wsi. Omówiono różne propozycje działań mających na celu zwiększenie świadomości i poprawę warunków pracy w rolnictwie.

W wyniku dyskusji jednogłośnie podjęto uchwałę o uruchomieniu pilotażowego programu wymiany osłon wałów odbioru mocy. Wszyscy obecni poparli tę inicjatywę, uznając ją za kluczowy krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. Zaproponowano, aby wymiana osłon wałów odbioru mocy została przeprowadzona przez uczniów szkół rolniczych, w ramach nauki zawodu, na terenie gminy z największą liczbą wypadków przy pracy w rolnictwie z wykorzystaniem maszyn. Ustalono, że na kolejne posiedzenie, które odbędzie się jesienią, zostanie przygotowany i przedstawiony regulamin pilotażowego programu wymiany osłon wałów odbioru mocy.

 

Galeria

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu