Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 8 marca 2024
1:5 minut
Plakat promujący konkurs

Uprzejmie informujemy, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w ramach działań na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników organizuje V edycję Ogólnopolskiego Konkursu na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy”.

Celem Konkursu jest promowanie wśród dzieci z terenów wiejskich prawidłowych nawyków i zachowań podczas pracy i zabawy na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Tegoroczna edycja Konkursu przebiega pod hasłem „Bezpiecznie na wsi mamy, bo o zdrowie dbamy” i służy popularyzowaniu zasad bezpiecznej pracy.

Uczestnikami Konkursu mogą być dzieci urodzone w latach 2009-2013, których przynajmniej jeden z rodziców/opiekunów prawnych podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w okresie przyjmowania zgłoszeń do Konkursu. Zadanie konkursowe polega na ułożeniu rymowanki (min. 4 wersy, max. 30), odnoszącej się do zakresu merytorycznego kampanii prewencyjnych realizowanych przez KRUS w ramach projektu „Bezpieczny Rolnik, Bezpieczna Wieś”. Pracę konkursową oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać do dnia 22 marca 2024 r. Regulamin konkursu wraz z wymaganymi dokumentami dostępne są na stronie KRUS: https://www.gov.pl/web/krus/oglaszamy-konkurs-dla-dzieci-na-rymowanke

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu