Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 28 listopada 2023
0:25 minut

W związku ze spadkiem temperatury w ostatnich dniach przypominamy! 

Minimalna temperatura w miejscu pracy, w odróżnieniu do wartości maksymalnej, została określona w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Zgodnie z § 30 Rozporządzenia temperatura w pomieszczeniach pracy powinna odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy i być nie niższa niż:

  • 18°C – w przypadku lekkich prac fizycznych bądź pracy biurowej,
  • 14°C – w pozostałych przypadkach.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu