Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 21 czerwca 2024
1:2 minut

W dniu 20 czerwca 2024 r. w sali konferencyjnej Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie odbyło się szkolenie dla przedstawicieli olsztyńskiego oddziału Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP.

Spotkanie rozpoczął Pan Tomasz Kawałko, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Nadzoru w Olsztynie, który przedstawił statystyki wypadków przy pracy w sektorze budowlanym. Następnie prelegenci omówili następujące zagadnienia:

  • Bhp podczas eksploatacji rusztowań i drabin wraz z analizą zdarzeń wypadkowych – starszy inspektor pracy – specjalista Radosław Żebrowski, OIP Olsztyn;
  • Warsztaty z kontroli drabin – przedstawiciele firmy FARAONE POLAND;
  • Urządzenia transportu bliskiego (UTB) o udźwigu do 250 kg w świetle przepisów o dozorze technicznym na przykładzie podestów ruchomych przejezdnych i wózków jezdniowych podnośnikowych z osoba obsługującą podnoszona wraz z ładunkiem – przedstawiciel Urzędu Dozoru Technicznego;
  • Najważniejsze różnice między Dyrektywą Maszynową 2006/42/WE a Rozporządzeniem Maszynowym 2023/1230 w odniesieniu do użytkowników - przedstawiciel firmy ELOKON.

Na zakończenie seminarium, w którym uczestniczyło 45 osób, prelegenci odpowiadali na pytania uczestników, co było również okazją do wymiany doświadczeń inspektorów pracy oraz pracowników służby bhp, doradzającym pracodawcom we wdrażaniu nowych regulacji.

 

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu