Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 3 sierpnia 2023
0:53 minut
Nadinspektor pracy Agnieszka Dymek w roli prelegenta

W dniu 2.08.2023 r. w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja pn. „Wyzwania rynku pracy - zatrudnianie cudzoziemców po zniesieniu stanu zagrożenia epidemicznego".

Organizatorem wydarzenia był Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie. Spotkanie adresowane było do pracodawców, którzy zatrudniają, bądź zamierzają zatrudnić cudzoziemców na terenie RP. We współorganizację  konferencji włączyły się następujące instytucje: Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, Powiatowy Urząd Pracy, Miejski Urząd Pracy oraz Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej, których przedstawiciele przybliżyli uczestnikom konferencji procedurę oraz formalności, jakich należy dopełnić, by legalnie zatrudniać cudzoziemców na terenie Warmii i Mazur. W roli prelegentki, z ramienia Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, wystąpiła koordynator Sekcji Legalności Zatrudnienia, nadinspektor pracy Agnieszka Dymek, która przedstawiła

„Zasady kontroli legalności zatrudnienia cudzoziemców, przeprowadzonych przez PIP oraz obowiązki dokumentacyjne podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom”. W przedsięwzięciu wzięło udział 60 osób, reprezentujących 30 lokalnych firm.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu