Jesteś na stronie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie

Przejdź na stronę Państwowej Inspekcji PracyJak zgłosić wypadek

Dodano: 21 czerwca 2024
1:18 minut

W związku z występującą falą upałów apelujemy do pracodawców i przedsiębiorców o zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz wypełnianie wszystkich obowiązków, mających na celu złagodzenie skutków świadczenia pracy w wysokich temperaturach.

Przypominamy zatem, iż:

  • pracodawca powinien zapewnić pracownikom nieodpłatnie zimne napoje, gdy temperatura na stanowiskach pracy przekracza 28 °C, a na otwartej przestrzeni 25 °C. W pomieszczeniach z klimatyzacją pracodawca musi pamiętać o okresowej konserwacji klimatyzatorów oraz ich przeglądach i serwisie,
  • przy pracach brudzących, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, pracodawca zobowiązany jest zapewnić do celów higienicznych co najmniej 90 l wody dziennie na każdego pracownika,
  • przy pracy na otwartej przestrzeni pracownicy powinni mieć możliwość odpoczynku przed upałem w miejscu zacienionym i zadaszonym. Ponadto warto zadbać, aby pracownicy nosili nakrycia głowy i przewiewne ubrania zapewniające ochronę przed promieniowaniem UV oraz – jeśli to możliwe – wykonywali swoje obowiązki w chłodniejszych porach dnia,
  • w sytuacji, gdy pracodawca zatrudnia osoby młodociane, musi zwolnić je z obowiązku świadczenia pracy w sytuacji, gdy temperatura w pomieszczeniu przekracza 30°C, a względna wilgotność powietrza przekracza 65%,
  • pracodawca może skrócić czas pracy pracownika w czasie upału. Może też wyznaczyć dodatkowe przerwy lub odprawić pracownika do domu albo polecić mu wykonywanie pracy zdalnej. Skrócenie czasu pracy jest dobrą wolą pracodawcy nie ma więc możliwości, aby z powodu krótszego dnia pracy obniżyć pracownikowi wynagrodzenie.

Zobacz magazyn Inspektor Pracy

Zobacz również

Szukaj

Logo PIP

Menu