• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

19.10.2022

Ogólnopolska konferencja naukowa "Legalność zatrudnienia a handel ludźmi" - 18.10.2022 r.

W dniu 18 października 2022 r. w sali konferencyjnej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pn. „Legalność zatrudnienia a handel ludźmi”. Konferencja została zorganizowana przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W konferencji uczestniczyli prelegenci – przedstawiciele nauki oraz instytucji zajmujących się problematyką szeroko rozumianych praw człowieka, a także zaproszeni goście i lokalne media. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Głównego Inspektora Pracy, Pani Katarzyny Łażewskiej-Hrycko oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Pana Artura Chojeckiego. Data wydarzenia - 18 października – została wybrana nieprzypadkowo, gdyż w tym dniu obchodzony jest „Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi”. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły lokalne media: TVP 3 Olsztyn, Radio Plus Olsztyn oraz Polskie Radio Olsztyn.

Podczas uroczystego otwarcia konferencji, Pan Dariusz Mińkowski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy odczytał List od Głównego Inspektora Pracy, Pani Katarzyny Łażewskiej-Hrycko, skierowany do organizatorów i uczestników wydarzenia. Główny Inspektor Pracy w swoim Liście odniósł się do sytuacji obywateli Ukrainy, którzy masowo przybyli do naszego kraju, podkreślając, że najważniejsze jest zapewnienie uchodźcom godnych warunków pracy, dlatego PIP sprawdza, czy nie dochodzi do sytuacji związanych z wyzyskiem osób, które w trudnej sytuacji życiowej były zmuszone do podejmowania pracy w warunkach niespełniających minimalnych standardów zatrudnienia. Następnie Pani Anna Słowińska, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej odczytała List od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Pana Artura Chojeckiego, skierowany do osób zgromadzonych na konferencji.

IMG6167
 

Konferencja była też okazją do wręczenia Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Pracy Panu Andrzejowi Wasiukowi – byłemu wieloletniemu Kierownikowi Sekcji BHP, Specjaliście ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie oraz wieloletniemu Przewodniczącemu Rady Wojewódzkiej Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, za ogromne zaangażowanie na rzecz poprawy warunków pracy i przestrzegania praworządności w stosunkach pracy. Odznakę honorową, z upoważnienia Głównego Inspektora Pracy, wręczył Pan Dariusz Mińkowski, Zastępca Głównego Inspektora Pracy.

IMG6208
 

Konferencję podzielono na dwie części: pierwsza część dotyczyła problematyki handlu ludźmi, jako współczesnej formy niewolnictwa, natomiast druga część spotkania skupiona została wokół tematyki legalności zatrudnienia, jako formy przeciwdziałania handlowi ludźmi. Moderatorem pierwszej części wydarzenia był dr hab. Piotr Prusinowski - Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, natomiast druga część spotkania była moderowana przez Zastępcę Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych w Olsztynie Pana Łukasza Sztycha.

Gościem specjalnym konferencji była Pani Tatiana Kotlyarenko, która od sześciu lat zajmuje się przeciwdziałaniem handlowi ludźmi w Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka. W swoim wykładzie podkreśliła, że największym wyzwaniem dla Państwowej Inspekcji Pracy, w kwestii przeciwdziałania handlowi ludźmi, jak również dyskryminacji jest kontrola zatrudnienia uchodźców z Ukrainy.

IMG6214
Następnie Dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Pracy, Pan Dariusz Górski wygłosił wykład pt. „Eliminowanie handlu ludźmi, w szczególności do pracy przymusowej, w działaniach Państwowej Inspekcji Pracy”.

IMG6252

W pierwszej części konferencji referaty wygłosili również  przedstawiciele Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski, który omówił „Kryminologiczne aspekty handlu ludźmi w Polsce” oraz dr Maciej Duda, który przedstawił problematykę handlu ludźmi okiem wiktymologa.

Drugą część spotkania otworzył Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie Pan Jarosław Kowalczyk przedstawiając skuteczność kontroli i kampanii informacyjno-edukacyjnych PIP w zakresie legalności zatrudnienia.

DSC0038
 

Dr Izabela Florczak z Uniwersytetu Łódzkiego wygłosiła referat pt. „Syndrom sztokholmski? Wnioski z badań i obserwacji cudzoziemców na polskim rynku pracy”. Dr Marcin Kiełbasa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie wystąpił z wykładem pt. „Delegowanie obywateli państw trzecich z Polski – podwójna podatność na zagrożenia? Wnioski z badań”. Dr Jakub Grygutis z Uniwersytetu Warszawskiego omówił temat: ”Odpowiedzialność solidarna w łańcuchu podwykonawców za zapłatę wynagrodzenia na rzecz pracownika delegowanego” zamykając tym samym drugą – i jednocześnie ostatnią - część konferencji.GIP Przejdź do GIP Porady prawne