• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

22.06.2022

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie - finał wojewódzki

21 czerwca 2022 r. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Olsztynie odbył się finał wojewódzki Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. Współorganizatorem wydarzenia oraz jednym ze sponsorów nagród był Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie. W Olimpiadzie uczestniczyły osoby w wieku 18–35 lat, które prowadzą lub zamierzają prowadzić, na terenie województwa, samodzielnie gospodarstwo rolne, uczniowie i studenci warmińsko-mazurskich szkół oraz uczelni rolniczych. Tematyka zagadnień olimpiady obejmowała m.in. zasady BHP w gospodarstwie rolnym w tym podczas obsługi zwierząt oraz prac polowych. Ostatecznie do finału przystąpiło 48 osób. Nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady czuwała komisja, w skład której wszedł starszy inspektor pracy Andrzej Mitros. Finaliści wykazali się doskonałą znajomością z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie, ochrony środowiska, a także innych zagadnień związanych z rolnictwem. Nagrody finalistom ufundowane przez Państwową Inspekcję Pracy wręczył dr Łukasz Sztych, Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy ds. Prawno-Organizacyjnych w Olsztynie.GIP Przejdź do GIP Porady prawne