Szkolenie dla ratowników wodnych

W dniu 15 czerwca 2022 r. w sali konferencyjnej należącej do Centrum Rekreacyjno-Sportowego „UKIEL” OSIR w Olsztynie odbyło się szkolenie, skierowane do ratowników wodnych oraz podmiotów ich zatrudniających. Pierwsza część spotkania skupiona była wokół problematyki stresu w miejscu pracy, w ramach programu prewencyjnego Państwowej Inspekcji Pracy pn. ”Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy”. Tę część szkolenia poprowadziła st. asp. Maja Hain – psycholog Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie. Drugą część szkolenia, poświęconą zagadnieniom z zakresu prawa praca i legalności zatrudnienia, poprowadził przedstawiciel Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, starszy inspektor pracy-specjalista Marcin Zadykowicz. W szkoleniu uczestniczyły 3 podmioty zatrudniające ratowników wodnych, a także ratownicy i kandydaci na ratowników wodnych.

Szkolenie stres