• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

30.05.2022

Uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci oraz III Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę

W dniu 27 maja 2022 r. w sali konferencyjnej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie odbyło się uroczyste podsumowanie etapu wojewódzkiego XII Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego  dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” oraz III Ogólnopolskiego Konkursu dla Dzieci na Rymowankę o Bezpieczeństwie w Gospodarstwie Rolnym. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Olsztynie,  Oddziału Terenowego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Olsztynie, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie oraz laureaci Konkursów wraz z opiekunami.

Celem konkursów jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich, pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Do konkursu plastycznego przystąpiło 1154 uczniów ze  118 szkół z województwa warmińsko-mazurskiego. Pracownicy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie uczestniczyli w pracach Komisji Konkursowej, służąc wsparciem merytorycznym. Do konkursu na rymowankę przystąpiło 54 uczestników. Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, był jednym ze współorganizatorów Konkursów oraz fundatorem nagród w konkursie plastycznym dla laureatów trzech pierwszych miejsc, w dwóch kategoriach wiekowych (klasy 0-III i IV-VIII), oraz 3 nagród równorzędnych w konkursie na rymowankę, które podczas gali wręczył Pan Jarosław Kowalczyk, Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie.

 GIP Przejdź do GIP Porady prawne