• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

20.05.2022

Kampania "Budowa. STOP wypadkom!" i "Tydzień Bezpieczeństwa" 23 - 29.05.2022 r.

Tegoroczna, dziewiąta  edycja "Tygodnia Bezpieczeństwa" przebiega pod hasłem „Budowa się kończy. Bezpieczeństwo nigdy”. Jest to wspólne przedsięwzięcie sygnatariuszy ogólnopolskiego Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie oraz Państwowej Inspekcji Pracy. Celem akcji jest ograniczenie wypadków oraz poprawa bezpieczeństwa na polskich budowach. Nieprzestrzeganie zasad BHP prowadzi do realnych zagrożeń zdrowia i życia. W ramach wydarzenia, na wybranych placach budów zaplanowano prelekcje i wykłady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, a także pokazy nowoczesnych rozwiązań technicznych. Podczas "Tygodnia bezpieczeństwa"  inspektorzy pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, w ramach 3-letniej kampanii "Budowa.STOP wypadkom", zaplanowanej na lata 2022-2024, prowadzić będą na wybranych budowach szkolenia i prelekcje obejmujące zagadnienia bezpieczeństwa pracy przy wykonywaniu robót budowalnych, koncentrując się na odpowiedzialności, koordynacji i sposobie zabezpieczenia prac budowlanych. Ponadto, będą oni udzielali porad prawnych dotyczących bezpieczeństwa pracy na budowach. Więcej o kampanii pod linkiem: https://www.bhpnatak.pl 

Poniżej, w załączeniu:

1. List do przedsiebiorców pracodawców i pracowników z branży budowlanej, będący wspólną inicjatywą członków Warmińsko-Mazurskiej Rady ds. Bezpieczeństwa w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Olsztynie.

2. Plakat promujący Tydzień Bezpieczeństwa w Budownictwie 2022.

3. Plakat promujący 3-letnią kampanię Państwowej Inspekcji Pracy pn. "Budowa. STOP wypadkom!".

 

 


Pobierz


GIP Przejdź do GIP Porady prawne