• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

20.05.2022

IV Spotkanie Komisji ds. BHP w Rolnictwie

W dniu 19 maja 2022 r. odbyło się IV spotkanie Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Olsztynie.  Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym, powołanym do życia w celu wyrażania opinii i formułowania wniosków, dotyczących inicjowania różnorodnych przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie, w tym w rolnictwie indywidualnym, przede wszystkim o charakterze prewencyjnym i promocyjnym, służącym poprawie stanu bezpieczeństwa i warunków pracy. Do zadań Komisji należy m. in. organizowanie współpracy organów, urzędów, instytucji i organizacji zainteresowanych tą problematyką.

W spotkaniu, oprócz przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie, uczestniczyli przedstawiciele następujących instytucji: Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Warmińsko-Mazurski Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Komisja ds. bhp w Rolnictwie
 

Tym razem Spotkanie Komisji miało formę wizytacji gospodarstwa rolnego Państwa Małgorzaty i Marka Borkowskich, laureatów ubiegłorocznej edycji ogólnopolskiego konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.  Dzięki uprzejmości gospodarzy, uczestnicy spotkania mogli m. in. obejrzeć zastosowane w gospodarstwie rozwiązania technologiczne, mające wpływ na podniesienie bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym.

IMG5973
 

Podczas dyskusji na temat poprawy bezpieczeństwa podczas wykonywania prac w gospodarstwie rolnym ustalono, że wzorem lat ubiegłych, również w roku bieżącym zostanie wystosowany  List do Rolników, Rodziców i Opiekunów Dzieci mieszkających w gospodarstwach rolnych, zostanie rozesłany do szkół i urzędów miasta i gminy z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne