• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

28.04.2022

IV Spotkanie Warmińsko-Mazurskiej Rady ds. BHP w Budownictwie

27 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Warmińsko-Mazurskiej Rady ds. BHP w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Olsztynie.  Na terenie budowy budynku Wydziału Prawa i Administracji i Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego spotkali się członkowie Rady - przedstawiciele następujących instytucji: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Olsztynie, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Urzędu Dozoru Technicznego, Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań, a także przedstawiciele generalnego wykonawcy oraz prelegenci z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Olsztynie. Spotkanie rozpoczął Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie, który powitał członków Rady i zaproszonych gości oraz omówił działania kontrolne i prewencyjne w budownictwie, podejmowane przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie, a także przedstawił statystyki dotyczące wypadków przy pracy. W związku z obchodzonym 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy oraz Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych, z inicjatywy Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie, uczestnicy spotkania uczcili minutą ciszy pamięć ofiar wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Rada 1
 

Następnie, przedstawiciel generalnego wykonawcy przedstawił obszerną prezentację dotyczącą projektu budowy i rozwiązań technologicznych, mających wpływ na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy, stosowanych przy realizacji tego przedsięwzięcia.

Kolejnym punktem spotkania członków Rady był pokaz ewakuacji poszkodowanego pracownika z rusztowania, ze specjalnym udziałem funkcjonariuszy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie

Rada 2

W trakcie wizytacji budowy, jak również po jej zakończeniu, podczas oficjalnego posiedzenia odbyła się dyskusja i wymiana spostrzeżeń na temat prowadzonych robót, w tym w szczególności wprowadzonych rozwiązań zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki wykonywania prac. Ostatnim punktem wydarzenia, było szkolenie dla pracowników firm wykonawczych, które poprowadził starszy inspektor pracy Radosław Żebrowski i przedstawił problematykę wypadków przy pracy związanych z pracą na rusztowaniach. Natomiast przedstawiciel Polskiej Izby Gospodarczej Rusztowań omówił zasady prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej przy pracy na rusztowaniu. Kolejne spotkanie Rady planowane jest jesienią, podczas Tygodnia Bezpieczeństwa w Budownictwie.


GIP Przejdź do GIP Porady prawne