• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

22.03.2022

Informacja dla obywateli Ukrainy

W ramach pomocy przybywającym do Olsztyna uchodźcom z Ukrainy, Wojewoda Warmińsko-Mazurski wspólnie z samorządem miejskim Olsztyna oraz 4 Warmińsko-Mazurską Brygadą Obrony Terytorialnej, zorganizował Punkt Recepcyjny przy ul. Niepodległości 53/55 oraz Punkt Informacyjny w holu olsztyńskiego dworca PKP, w których można uzyskać informacje związane z pobytem w Polsce, m.in. o możliwościach podjęcia nauki i pracy czy kwestiach socjalnych.

Jednym z warunków zapewnienia godnego życia cudzoziemcom w Polsce, jest stworzenie odpowiednich warunków pracy, zarówno w zakresie wynagrodzenia jak i bezpieczeństwa i higieny pracy, dlatego też Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie włączył się w działania pomocowe dla ukraińskich uchodźców, mające na celu wsparcie prawne, przede wszystkim w zakresie legalności zatrudnienia cudzoziemców. Od 22 marca 2022 r. zarówno w Punkcie Recepcyjnym jak i Punkcie Informacyjnym rozstawiono roll-upy informacyjne w języku ukraińskim, zawierające wskazówki, gdzie obywatele Ukrainy mogą uzyskać wsparcie i pomoc prawną, w zakresie prawa pracy i legalności zatrudnienia. Przekazano również ulotki i broszury PIP w języku ukraińskim, zawierające przydatne informacje dla cudzoziemców, którzy podjęli lub zamierzają podjąć pracę w Polsce. Na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Pracy, z myślą o ukraińskich uchodźcach, uruchomiono specjalną zakładkę w języku ukraińskim „РОБОТА В ПОЛЬЩІ”, gdzie można uzyskać wszelkie niezbędne informacje dla osób, chcących podjąć legalne zatrudnienie na terytorium RP.

Link do strony: https://www.pip.gov.pl/pl/o-urzedzie/wyjasnienia-i-wsparcie-pip/-praca-w-polsce


GIP Przejdź do GIP Porady prawne