Porozumienie o Współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie

W dniu 15 grudnia 2021 r. Jarosław Kowalczyk Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie oraz prof. dr hab. Jerzy Przyborowski Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego podpisali Porozumienie o Współpracy. Inicjatywa obejmuje wspólne działania dotyczące badań, analizy i promowania zagadnień związanych z bezpieczeństwem i prawną ochroną pracy we wszystkich działach rolnictwa i leśnictwa.

UWM1


 Przy podpisaniu umowy obecni byli także: Dziekan Wydziału Bionżynierii Zwierząt prof. dr hab. inż. Urszula Czarnik oraz Dziekan Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski. 

 

UWM2

Głównym celem tej wspólnej inicjatywy jest promocja i popularyzacja zagadnień związanych z bezpieczeństwem i prawną ochroną pracy we wszystkich działach rolnictwa i leśnictwa m.in. poprzez włączenie ich w programy spotkań naukowych oraz organizowanie spotkań studentów obu wydziałów z przedstawicielami PIP. 

Link do relacji z wydarzenia: https://www.youtube.com/watch?v=5qNueSQ2bp8