• RSS
  • Wersja tekstowa

Państwowa Inspekcja Pracy

28.06.2021 Artykuł archiwalny

Prewencja wypadkowa - ograniczenie liczby wypadków przy pracy.

W dniu 25 czerwca odbyło się szkolenie on-line, w ramach programu prewencyjnego PIP „Prewencja wypadkowa”. Głównym celem programu jest ograniczenie liczby wypadków przy pracy. Z ramienia OIP w Olsztynie szkolenie poprowadził starszy inspektor pracy - główny specjalista Janusz Magdaleński. W szkoleniu wzięli udział  pracodawcy i osoby kierujące pracownikami, a także współpracujący z pracodawcami specjaliści ds. bhp.

Szkolenie Prewencja wypadkowa
 

Podczas szkolenia starszy inspektor pracy omówił realizację programu prewencyjnego, zwrócił szczególną uwagę m.in. na ważność oceny ryzyka zawodowego i zarządzania bezpieczeństwem pracy dla profilaktyki powypadkowej i postępowań powypadkowych, w tym na ekonomiczne aspekty poprawy bezpieczeństwa pracy, relację kosztów ubezpieczeniowych i kosztów wypadków przy pracy oraz zapewnił o merytorycznym wsparciu zakładów zaangażowanych w poprawę bezpieczeństwa pracy. 


GIP Przejdź do GIP Porady prawne