• RSS
  • Wersja tekstowa
18.12.2019

Uroczysta gala podsumowująca działania prewencyjne i konkursy w 2019 roku

10 grudnia w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie podsumowano działalność prewencyjno-promocyjną prowadzoną przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie w 2019 roku. Podsumowano również trzyletnią kampanię informacyjno-edukacyjną „Pracuję legalnie!”. Jej zadaniem było podniesienie świadomości pracodawców i pracowników z zakresu zasad zatrudniania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Kampania kierowana była do pracodawców i pracowników (również spoza UE - ze szczególnym uwzględnieniem pracowników z Ukrainy). 
Program prewencyjny „Zdobądź dyplom PIP” oparty na samokontroli, przeznaczony był dla pracodawców prowadzących zakłady produkcyjne, budowlane, zakłady usług leśnych, handlowe i usługowe, zatrudniających do 20 pracowników. „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy" to konkurs promujący najaktywniejszych społecznych inspektorów pracy w sferze ochrony pracy i praworządności w stosunkach pracy. Celem konkursu „Buduj bezpiecznie” jest natomiast upowszechnianie bezpiecznych warunków pracy na placach budów, w tym promowanie wykonawców robót budowlanych, którzy zapewniają bezpieczne stanowiska pracy w procesie realizacji obiektów budowlanych oraz przyczyniają się do ogólnego wzrostu poziomu bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Założeniem konkursu „Pracodawca - organizator pracy bezpiecznej" jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie poprawy warunków bezpieczeństwa pracy oraz inspirowanie pracodawców do podejmowania działań w celu eliminacji istniejących w ich zakładach zagrożeń.
Podczas uroczystej gali poznaliśmy laureatów wyżej wymienionych konkursów. Wręczyliśmy nagrody osobom i firmom, które, zdaniem inspektorów pracy, szczególnie wyróżniają się w naszym regionie pod względem dbałości o bezpieczeństwo pracy i nie mają problemów z przestrzeganiem prawa pracy. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Dyrektor Generalny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Sekretarz Miasta Olsztyna, dyrektorzy oddziałów ZUS w Olsztynie i w Elblągu, Dyrektor Biura Urzędu Dozoru Technicznego w Olsztynie, Wiceprezes ds. Samorządowo-Organizacyjnych Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Prezes Zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., Przewodniczący Rady OPZZ Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Przewodniczący Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Forum Związków Zawodowych, Członek Prezydium Zarządu oraz Koordynator Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność”, Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP Oddział w Olsztynie, Kanclerz Loży Olsztyńskiej BCC, przedstawiciel Rady Województwa Warmińsko – Mazurskiego Związku Zawodowego „Budowlani”, Przewodniczący Rady Warmińsko-Mazurskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, a także przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Przedstawiciele zaprzyjaźnionych i współpracujących z OIP organizacji, instytucji i urzędów otrzymali od Jarosława Kowalczyka okręgowego inspektora pracy podziękowania za efektywną współpracę z inspekcją pracy, popularyzację problematyki bezpieczeństwa pracy oraz promocję zagadnień bhp wśród pracodawców z regionu Warmii i Mazur. Pracodawcy z małych zakładów pracy odebrali dyplomy za udział w programie prewencyjnym „Zdobądź Dyplom PIP” oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Okręgowy Inspektorat pracy w Olsztynie, 
Oto laureaci konkursów zorganizowanych przez nas w 2019 roku:
Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”:

Zakłady pracy do 50 zatrudnionych:

I miejsce: „GALWAN” Sp. z o.o. Gronowo Górne k/Elbląga. 

Zakłady pracy od 51 do 250 zatrudnionych:

I miejsce: Zakład Poligraficzny „POL-MAK” s.j. Zakład Produkcyjny Iława.

II miejsce:  Wild Polska Sp. z o.o. Marcinkowo k/Mrągowa.

Zakłady pracy powyżej 250 zatrudnionych:

I miejsce:  ELTEL NETWORKS ENERGETYKA S.A, Gutkowo k/Olsztyna.

II miejsce:  Wipasz Spółka Akcyjna, Wadąg k/Olsztyna.

Konkurs „Buduj bezpiecznie”:

I miejsce: Budowa budynku dydaktycznego Centrum Popularyzacji Nauk i Innowacji UWM przy ul. Dybowskiego 11 w Olsztynie, wykonawca Adamietz Sp. z o.o. w Strzelcach Opolskich,

II miejsce: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kasprzaka w Olsztynie, kierowana przez Daniela Szymczaka, wykonawca Iławskie Przedsiębiorstwo Budowlane „IPB” Sp. z o.o. w Iławie,

III miejsce: Budowa Apartamentów Dragonów u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Dąbrowskiego w Olsztynie, wykonawca GN - KNIT Building Division Sp. z o.o. w Olsztynie.

Laureaci konkursu „Najaktywniejszy społeczny inspektor pracy”: zakładowy społeczny inspektor pracy w Metalowej Spółdzielni Inwalidów w Barczewie, zakładowy społeczny inspektor pracy w Michelin Polska S.A. w Olsztynie oraz społeczny inspektor pracy na Wydziale Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie.

autor: Wojciech Plewik


GIP Przejdź do GIP Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Wypadki