• RSS
  • Wersja tekstowa
12.12.2019

W 100-lecie o szansach i wyzwaniach pracy człowieka w XXI w.

W dniu 29 listopada 2019 r. w Centrum Konferencyjnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Praca człowieka – szanse i wyzwania w XXI w.” Konferencja została zorganizowana przez Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie oraz Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego. Otwierający konferencję dr hab. Piotr Chlebowski, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM, w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie Państwowej Inspekcji Pracy w systemie ochrony pracy, składając przy tym najserdeczniejsze życzenia z okazji jubileuszu 100-lecia jej istnienia. Jarosław Kowalczyk, Okręgowy Inspektor Pracy w Olsztynie przywitał przybyłych gości i panelistów jak również odczytał listy skierowane do uczestników konferencji przez Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka oraz Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Artura Chojeckiego. 

Wprowadzeniem do sesji I, która koncentrowała się wokół przyszłych problemów człowieka w środowisku pracy był referat dr hab. Piotra Prusinowskiego, dotyczący przyszłości ochrony pracy pracowników. Wykład dr Kamili Naumowicz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) dotyczył szans i zagrożeń jakie niesie za sobą zatrudnienie za pośrednictwem platform internetowych, a dr Katarzyna Jaworska poddała analizie problematykę robotyzacji rynku pracy. Z kolei tematem wystąpienia dr Agaty Ludera-Ruszel (Uniwersytet Rzeszowski) było prawo do godnej pracy, natomiast stażem pracy w kontekście zmieniającego się rynku pracy zajął się w swoim referacie dr Jakub Szmit (Uniwersytet Gdański).

Zarówno sesja II jak i III konferencji dotyczyły problematyki Państwowej Inspekcji Pracy. Na wstępie, prof. dr hab. Dariusz Makowski (Uniwersytet Łódzki) zaprezentował swoje refleksje na temat aktualnych wyzwań stojących przed PIP, a dr Ariel Przybyłowicz (Uniwersytet Wrocławski) przedstawił postulaty dotyczące władczych uprawnień Inspekcji w zakresie ustalenia stosunku pracy. W kolejnym referacie dr Łukasz Sztych Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Olsztynie przybliżył słuchaczom ewolucję uprawnień kontrolno-nadzorczych PIP w zakresie wynagrodzenia za pracę, natomiast Barbara Surdykowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, NSZZ „Solidarność”) zaprezentowała możliwości kontroli w zakresie bhp w kontekście wynagrodzenia niepracowniczego.

Na zakończenie konferencji dr Marzena Szabłowska-Juckiewicz (Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu) oraz dr Marcin Wujczyk (Uniwersytet Jagielloński) w swoich referatach zajęli się uprawnieniami Inspekcji pracy dotyczącymi kontroli przestrzegania zakazu dyskryminacji, a dr Barbara Godlewska-Bujok (Uniwersytet Warszawski) rolą PIP we wprowadzaniu w życie przepisów w zakresie ochrony pracy kobiet. W kolejnym wykładzie dr Krystyna Ziółkowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) przedstawiła analizę prawną ochrony interesu prawnego pracodawcy.

Wśród uczestników konferencji poza przedstawicielami środowiska nauki, radcami prawnymi, inspektorami pracy, byli także przedstawiciele współpracujących z Państwową Inspekcją Pracy organów kontroli, urzędów państwowych, stowarzyszeń zajmujących się problematyką ochrony pracy, związków zawodowych oraz studenci Wydziału Prawa i Administracji UWM. Patronat medialny nad konferencją objęli: TVP Olsztyn, Radio Olsztyn, Radio Plus, Radio UWM FM oraz Wiadomości Uniwersyteckie. Wydarzenie było również okazją do zaprezentowania uczestnikom filmu „100-lecie Państwowej Inspekcji Pracy” oraz wystawy okolicznościowej „Od wieku na rzecz ochrony pracy”.

                  GIP Przejdź do GIP Porady prawne

Kalendarium

PWŚCPSN
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456

Wypadki